nedjelja, 03 Januar 2021 18:37

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK: Oglas za prijem državnog službenika

0101 2020 tuzlanski kanton

Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavila je Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Radno mjesto:

-Viši stručni saradnik za mlade i sport - 1 (jedan) izvršilac

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to: -Visoka stručna sprema - VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – struke društvenih nauka-smjer socijalni rad ili menadžment u sportu, ili struke humanističkih nauka-smjer pedagog, psiholog ili pedagog/psiholog (obavezno upisati traženi smjer visoke stručne spreme u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Obrazovanje“), -najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.

Kompletan tekst oglasa pogledajte OVDJE.

(Tuzlainfo.ba)


LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu