nedjelja, 22 Novembar 2020 20:57

Ministarstvo privrede TK: Javni oglas za prijem dva državna službenika

01012019 vlada tk vizual

Na zahtjev Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavila je Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona za radna mjesta:

01. Stručni saradnik za pravne poslove iz oblasti industrije i rudarstva - 1 (jedan) izvršilac,

02. Stručni saradnik za informacionu podršku MSP sektoru i obrtu - 1 (jedan) izvršilac.

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:  VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – pravne struke, najmanje 1 (jedna) godine radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme.

Za poziciju 02: VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomske, pravne ili tehničke struke,  najmanje 1 (jedna) godine radnog staža staža u struci nakon završene visoke stručne spreme.

Kompletan sadržaj oglasa preuzmite OVDJE.

(Tuzlainfo.ba)


LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu