petak, 01 Novembar 2019 09:11

JU "Naše dijete" Tuzla: Javni konkurs za prijem osam odgajatelja/učitelja

0107 nase dijete

U za predškolski odgoj i obrazovanje ”Naše dijete” Tuzla raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Odgajatelj/učitelj djece predškolske dobi – puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do godinu dana  – 8 izvršilaca

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove i to:

- kandidati moraju da imaju VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, završen filozofski fakultet odsjek predškolski odgoj  i položen stručni ispit nakon sticanja adekvatne stručne spreme ili u odsustvu odgajatelja   lica sa završenim filozofskim fakultetom ili drugi nastavnički fakultet, odsjek za razrednu nastavu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju i stečenim stručnim zvanjem profesor razredne nastave ili bachelor razredne nastave ili drugim stručnim zvanjem na odsjeku za razrednu nastavu i položenim stručnim ispitom, uz predhodno završenu modularnu obuku Pedagoškog zavoda u trajanju od najmanje 40 sati.

Konkursna procedura se sastoji od pismenog i usmenog dijela, koji podrazumijeva poznavanje Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju TK i podzakonskih akata koji regulišu oblast predškolskog odgoja i obrazovanja.

Javni konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja a kompletan tekst oglasa možete preuzeti OVDJE ili na stranici szztk.ba.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

(Tuzlainfo.ba)


farah baner

futura toneri veliki

biznis veliki

 

level baner

@ig_tuzla Pratite nas

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu